Khi download bị lỗi giữa chừng, các bạn có thể bấm cancel để tạm dừng rồi có resume lại để download tiếp.

IDM 6.15 Build 8-Silent Install Plus.rar

Bạn chờ xíu nhé, file download đang được xác định
Bài viết gốc

--