Khi download bị lỗi giữa chừng, các bạn có thể bấm cancel để tạm dừng rồi có resume lại để download tiếp.

Microsoft-Office-Ultimate-2007-X12-30307.exe

Bạn chờ xíu nhé, file download đang được xác định
Bài viết gốc

--