Khi download bị lỗi giữa chừng, các bạn có thể bấm cancel để tạm dừng rồi có resume lại để download tiếp.

ProShow Producer 5.0 build 3222.rar

Bạn chờ xíu nhé, file download đang được xác định
--