Khi download bị lỗi giữa chừng, các bạn có thể bấm cancel để tạm dừng rồi có resume lại để download tiếp.

Photoshop_Portable_13.0.1.1_x86_Multilingual.rar

Bạn chờ xíu nhé, file download đang được xác định
Bài viết gốc

--