Khi download bị lỗi giữa chừng, các bạn có thể bấm cancel để tạm dừng rồi có resume lại để download tiếp.

per.Crack.Only_RELOADED.zip

Bạn chờ xíu nhé, file download đang được xác định
--